Projekt

Här nedan kan man läsa om de projekt som Konstellationen driver.

Läs här om de plattformar och tjänster vi funderar på att drifta. Vi tar tacksamt emot fler idéer och önskemål på vilka plattformar vi bör tillhandahålla.

Mastodoninstansen Spejset

Mastodon är ett öppet och decentraliserat socialt nätverk som bygger på öppen källkod. Själva nätverket består av tusentals servrar eller “instanser” som pratar med varandra. På det sättet blir man inte inlåst i en plattform när man använder Mastodon för möjligheten finns alltid att skapa en ny instans eller utveckla källkoden. Här kan man läsa vidare om man vill veta mer om Mastodon.

Konstellationen driftar instansen Spejset och det är medlemmarna som har kontrollen. Läs mer om instansen och dess regler här.

Mediaprojektet Mediakollen

Mediakollen är ett minimalistiskt mediaprojekt som utvecklas och drivs av föreningen. Vi startade Mediakollen för att vi ville att fler ska få koll på vänstermedia och sociala rörelser utan att styras av nätjättarnas algoritmer. De utvalda artiklarna väljs ut av Kamratdataföreningen Konstellationens ideella redaktion.

Mediakollen är ett slags Omni för rättviserörelserna. Det är en blandning av en webbaserad RSS-läsare med kurerat innehåll, Hacker News och en länkaggregator (som Lemmy eller Reddit).

Wiki

Vi har en wiki där vi lägger upp guider. Den kan du hitta här. Några exempel på guider: