Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem! Medlemsskapet kostar 100 kr per år som man kan betala via Bankgiro eller Swish.

Medlem i föreningen är den som ställer sig bakom föreningens ändamål, förbinder sig att följa föreningens stadgar samt betalat medlemsavgift.

Bankgiro

Betala 100 kr till Bankgironummer 276-1674. Ange texten “M, e-post, namn”. Exempelvis “M, anna@protonmail.com, Anna Andersson”. OBS! Får du inte plats med all text så säkerställ att e-postadressen kommer med.

Swish

Swisha 100 kr till 0738 38 57 53. Ange texten “M, e-post och namn”. Exempelvis “M, anna@protonmail.com, Anna Andersson”. OBS! Får du inte plats med all text så säkerställ att e-postadressen kommer med.

Föreningens bank har inte stöd för Swish, därför använder vi ett privat Swish-nummer.