Om oss

Kamratdataföreningen Konstellationen bildades i februari 2023 för att vi såg ett behov för progressiva sociala rörelser att ha egna kommunikationskanaler och att det behövs fler plattformar, verktyg och sociala rum på nätet där det är användarna som har makten och inte företagen. Namnet kommer från att vi vill koppla samman progressiva rörelser och människor på nätet.

Vidare ser vi rätten till privat kommunikation som grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Att drifta och sprida information om krypterade kommunikationskanaler är därför viktigt.

Ändamål

Syftet med föreningen förklaras enklast genom §2 Föreningens ändamål i våra stadgar:

Föreningen vilar på en demokratisk, socialistisk, feministisk och antirasistisk grund.

Föreningen har som ändamål:

 • att främja och tillhandahålla fria och öppna verktyg och digitala plattformar
 • att sprida information och bedriva utbildningsverksamhet
 • att verka för demokratisk medlemsstyrning av verktyg och plattformar

Styrelsen

Styrelsen som valdes på årsmötet april 2024 består av följande personer:

 • Samuel Skånberg (ordförande)
 • Judith Kahrer
 • William Wilja Wiklund
 • Jonathan Lange
 • Helena Viking
 • Tina Ringenson
 • Jack Jormer

Valberedningen

 • Mattis Hådén
 • Daniel Karling
 • Zee Vieira

Revisorer

 • Elias Rudberg
 • Johan Persson