En förening är född

Varmt välkommen till Kamratdataföreningen Konstellationen.

Konstellationen bildades för att vi var ett gäng som hade tröttnat på att big tech visste allt om oss och att även organisering av vänstern och andra progressiva sociala rörelser var beroende av centraliserade plattformar utvecklade av vinstdrivande amerikanska företag.

Syftet med föreningen förklaras enklast genom §2 Föreningens ändamål i våra stadgar:

Föreningen vilar på en demokratisk, socialistisk, feministisk och antirasistisk grund.

Föreningen har som ändamål:

 • att främja och tillhandahålla fria och öppna verktyg och digitala plattformar
 • att sprida information och bedriva utbildningsverksamhet
 • att verka för demokratisk medlemsstyrning av verktyg och plattformar

Vi som är aktiva i progressiva sociala rörelser behöver ta tillbaka makten över vår kommunikation.

Internets barndom

Man blir lätt nostalgisk när man tänker tillbaka på myriaden av hemmasnickrade hemsidor och IRC-servrar under internets barndom. Det var en tid på flera år när de stora big tech-företagen ännu inte fått så stor makt och frihetskänslan var stor. Mycket har förbättrats med internet och tekniken, mycket har gått framåt. Men det har också blivit sämre, makt har koncentrerats till en handfull bolag som har stor påverkan på våra vardagsliv och vi övervakas och kartläggs i detalj.

Övervakningskapitalismen

För att bara ge ett litet smakprov av anledningar till varför Facebook och andra övervakningsföretag kan vara väldigt skadliga:

Vad blir olagligt när blåbruna utövar mer makt?

Vad som är lagligt idag behöver inte nödvändigtvis vara lagligt i morgon. När blåbruna krafter utövar mer och mer makt så finns det risk att sådant som vi idag ser som humanistiska självklarheter istället kan ge fängelse. Vill man då att företagen bakom alla plattformar och verktyg man använder ska ha tillgång till all ens privata kommunikation?

Man ska inte vara alarmist i onödan och säga att allt kommer att bli katastrof. Men det är inte dumt att ha ett mått av digitalt självförsvar eller beredskap redo. Den amerikanska organisationen Electronic Frontier Foundation har skrivit om just självförsvar mot övervakning.

Därför är det också viktigt att det finns en medvetenhet om krypterade verktyg och plattformar samt att det finns de som driver servrar. Det är som vanligt socialister, fackligt aktiva, rasifierade och andra minoriteter som kommer drabbas först av repressalier.

Fria och öppna plattformar behöver demokrati och struktur

Det finns ordentligt med exempel på enskilda individer som driver plattformar och servrar för att de tycker att det är kul och meningsfullt. Behovet av engagerade och eldsjälar kommer fortsätta finnas. Men ju mer folk blir beroende av att plattformarna fortsätter att fungera, desto viktigare är det att plattformarna styrs demokratiskt och att den ekonomiska bördan kan delas på ett bra sätt.

Mastodon är ett fritt, öppet och decentraliserat socialt nätverk som har fått ett rejält uppsving på senaste tiden. Det påminner en del om Twitter i det att det är som en microblog-plattform och gränssnittet är snarlikt. Mastodon består av tusentals servrar eller instanser som pratar med varandra. Det finns även gott om lokala instanser på ett specifikt språk. Det finns en handfull svenska instanser. (Mer finns att läsa här om Mastodon).

På kort tid har några större lokala instanser lagt ner. Den svenska instansen mastodon.se annonserade att de stänger ner instansen på grund av personliga skäl kopplad till en politisk diskussion om instansregler och domänblockeringar.

En annan instans som nyligen annonserat att de ska stänga ner är den australiensiska instansen mastodon.au på grund av ett personligt gräl.

Alldeles oavsett om man tycker admins gjort rätt eller fel så är det uppenbart att det inte är bra för användarna på de instanserna. Hela Mastodon är uppbyggt på att det ska gå att hantera att instanser lägger ner och att man får flytta över till en annan instans. Men det är besvärligt och jobbigt. Om instanserna vore drivna av en grupp människor på ett demokratiskt och strukturerat sätt, så kunde det bli mindre stökigt.

Mastodoninstansen Spejset - ett första steg

Vi tror att det behövs mer organisering på det fria och öppna internet. Föreningsformen har funnits länge och varit väldigt framgångsrik i Sverige för att drifta många olika slags verksamheter.

Det första steget vi tar som förening är att ta över driften och kontrollen över Mastodoninstansen Spejset som föreningens ordförande Samuel redan driftade med förhoppningen att en förening så småningom skulle kunna ta över driften av.

Några saker som behöver göras:

 • Bestämma regler för instansen. (Samuel har redan satt upp några enkla regler men de kan behöva justeras)
 • Bestämma hur moderering ska gå till och utse moderatorer
 • Bestämma hur defederering ska gå till, dvs hur vi ska interagera med resten av Fediversum

Mobilizon, WriteFreely, Etherpad, Framadate och mycket mer

Vi har många idéer på fler plattformar, verktyg och tjänster vi kan drifta. Vi har även tankar på saker vi kan utveckla själva och dela med oss av. Här kommer ett axplock av tjänster vi skulle kunna drifta:

 • Eventplattformar - Facebook är fortfarande använtbart för att skapa events. Exempel på andra lösningar man kan hosta själv: Mobilizon
 • Pixelfed - Ett federerat alternativ till Instagram. Läs mer här.
 • Bloggar - Se till att ha reklamfria enkla bloggar där vänsterfolk kan blogga. Exempel: WriteFreely, Wordpress
 • Poddar - Reklamfri och gratis poddplattform. Exempelvis Castopod eller Funkwhale.
 • Forum - Ibland krävs det klassiska forum. Exempel: Discourse.
 • E-postserver och E-postlistor - Som Robin Zachari på Skiftet skrivit så är e-post ett utmärkt sätt att kommunicera på.
 • Matrix-chatt - Ett alternativ till Messenger eller WhatsApp. Bra krypterat. Läs mer här eller på Wikipedia.
 • XMPP - Ett alternativ till Messenger eller WhatsApp. Tidigare känt som Jabber. Läs mer här eller på Wikipedia.
 • Fillagring - Viktigt att kunna lagra filer online. Alternativ till Google Drive. Exempel: CryptPad, NextCloud
 • Enkäter, kalkylark, ordbehandling - Idag använder många Google Drive och dess verktyg för att skriva, skapa kalkylark, göra formulär, osv. Exempel: CryptPad, NextCloud eller Etherpad.
 • Framadate - Alternativ till Doodle för att bestämma datum. Läs mer här

Det finns så klart oändligt mycket man skulle kunna göra. Vi får se vad vi tycker det är ett störst behov av, störst intresser och vad som är gångbart.

Vill du hjälpa till eller stödja oss?

Det bästa är så klart om du vill bli medlem. Du kan också stötta oss på annat sätt ekonomiskt.

Men vi vill också ha personer som hjälper till med det tekniska, med moderering, folkbildning, utbildning och informationsspridning.

Så ta gärna och kontakta oss!