Picknick-manifestation lördag 8 juni mot massövervakningsförslaget Chat Control

Lördag den 8 juni kl 15:00 i Fatbursparken i Stockholm manifesterar vi mot massövervakning och för rätten till privatliv.

Våren är här och solen värmer! Men ändå så dyker det upp massövervakningsförslag vi behöver protestera mot.

Vi vill därför den här gången kombinera kortare tal med picknick, allsång, slagord, lekar, quiz och tävlingar.

Vår uppmaning är:

  • Ta med filt att sitta på och kanske något att käka
  • Ta med plakat och banderoller (bästa banderoll/plakat får ett pris)
  • Ta med en gammal t-shirt och gör tryck med integritetspositivt budskap (vi tillhandahåller stencil och färg)
  • Fota, filma, blogga och lägg ut. Tagga #StoppaChatControl

Manifestationen är partipolitisk obunden. Vi ber er att inte ta med partipolitiska symboler.

Bakgrund

Chat Control är ett massövervakningsförslag från EU som har fått nytt liv. Under förra året anordnade vi i Konstellationen två demonstrationer och skrev en debattartikel mot Chat Control.

Chat Control är tänkt att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Målsättningen är lovvärd, men förslaget är framtaget på felaktiga antaganden kring hur meddelandetjänster fungerar rent tekniskt och öppnar dörren för ett massövervakningssystem som innebär stora risker och enkelt kan missbrukas i framtiden.

Förslaget har möts av massiv kritik från forskare, mänskliga rättighetsaktivister, journalister och ledarsidor. Ministerrådets egna legal service, EU-parlamentets konsekvensutredning och EU:s dataskyddsmyndighet har kritiserat förslaget. I Sverige har Advokatsamfundet, Centrum för Rättvisa, Integritetsskyddsmyndigheten, Internetstiftelsen och Journalistförbundet varnat för förslagets konsekvenser.

I oktober förra året så slöt alla partigrupper i EU-parlamentet upp bakom ett gemensamt förslag från EU-parlamentet som sade nej till massövervakningsdelarna i Chat Control.

Men det var tyvärr inte tillräckligt för att få stopp på övervakningsivrarna.

Nu har det belgiska ordförandeskapet i EU tagit fram ett nytt kompromissförslag för att få EU-länderna att enas om massövervakningsförslaget Chat Control. Grundproblematiken kvarstår: masskanning av privata meddelande mellan oskyldiga EU-invånare skulle bedrivas utan brottsmisstanke och säkra och krypterade tjänster skulle tvingas lägga in bakdörrar för att kunna följa lagen.

Kontakt

Vill någon från din organisation hålla ett tal? Vill du sjunga en sång eller läsa en dikt? Eller undrar du något? Maila samuel@bitar.se. (Vi kommer nedprioritera tal så det är inte säkert alla som vill tala kan.)

Läs mer