Bra uppslutning på demon­strationen mot Chat Control 2.0

(Bilder: Zee Vieria. Licens: CC-BY-4.0)

Idag den 20 maj så samlades runt 200 personer utanför Mynttorget för att demonstrera mot EU:s massövervakningsförslag Chat Control 2.0. Demonstrationen anordnades av Kamratdataföreningen Konstellationen, Föreningen För Digitala Fri- och Rättigheter (DFRI) och 5 juli-stiftelsen.

Följande personer talade på demonstrationen:

 • Jon Karlung, VD, Bahnhof
 • Peter Hellman, advokat, Integritetsbyrån
 • Ann-Therese Enarsson, VD, Tankesmedjan Futurion
 • Andrea Andersson-Tay, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
 • Anton Holmlund, vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet
 • Fabian Lidbaum, språkrör, Grön Ungdom Stockholm
 • Katarina Stensson, partiledare, Piratpartiet
 • Mikael Blomstrand, styrelseledamot, Centerstudenter
 • Mattias Axell, ordförande, DFRI (arrangör)
 • Samuel Skånberg, Kamratdataföreningen Konstellationen (arrangör)
 • Henrik Alexandersson, 5 juli-stiftelsen (arrangör, konferencier)

Sveriges Radio och TT var på plats. Lyssna på radioinslaget. Inför demonstrationen hade också Dagens Arena intervjuat ordförande i Kamratdataföreningen Konstellation.

Tal från Kamratdataföreningen Konstellationen

Följande tal höll Samuel Skånberg:

Bild: Samuel Skånberg, Kamratdataföreningen Konstellationen (arrangör)
Bild: Samuel Skånberg, Kamratdataföreningen Konstellationen (arrangör). Fotograf: Zee-Vieria

Hej,

Jag heter Samuel Skånberg och är ordförande för Kamratdataföreningen Konstellationen.
Vi skulle aldrig godkänna att det sätts upp övervakningskameror och mikrofoner i allas fysiska hem för att polisen ska ha större möjlighet att hitta brottslingar. Men det är exakt det som föreslås göras med våra digitala hem.

Konstellationen bildades i februari år för att vi såg ett behov för progressiva sociala rörelser att ha egna kommunikationskanaler och att det behövs fler plattformar, verktyg och sociala rum på nätet där det är användarna som har makten och inte företagen.

Vi var många som hade tröttnat på att företag och plattformar som Google, Facebook, Instagram, TikTok och Microsoft vet mer om oss än vad vi själva vet. Vi var också oroliga över att makten över kommunikation på internet koncentrerades till några få plattformar och företag.

Vi vill istället blicka framåt och bidra till att användarna tar tillbaka makten över sin kommunikation och över sin data. Därför ser vi positivt på utvecklingen med Mastodon och andra plattformar på Fediversum. Vi är glada för hur krypterade appar som Signal och Element har blivit självklara appar i mångas telefoner.

Men kommer vi i Konstellationen kunna fortsätta med vårt arbete om Chat Control implementeras? Kommer även vi att tvingas att skanna innehåll för våra användare på den mastodoninstans vi driftar idag? Kommer vi kunna fortsätta använda Matrix inom föreningen?

Ylva Johansson säger nu: “Nej, nej, vi kommer inte förbjuda totalsträckskrypterade appar. Vårt förslag är teknikneutralt.”. Min gissning är att apparna fortsätter vara tillåtna att ha installerade på sin telefon men att Google och Apple kommer förbjudas att göra dem tillgängliga på sina app stores om de inte har installerat bakdörrar.

Så de tekniskt bevandrade (och så klart också kriminella) kommer att relativt lätt kunna installera krypteringsappar ändå och fortsätta kommunicera privat. Men för det stora folkflertalet så kommer man inte veta hur man gör eller ha tillräcklig energi för att sätta sig in i det. Det kommer vara utsatta grupper som drabbas hårdast.

USA är ett färskt exempel på hur massövervakningen slår mot kvinnor när aborträtten nedmonteras. I nuläget ser det ut som att runt hälften av USA:s delstater sannolikt kommer ha förbud mot abort.

Det har inneburit att Facebook och Google lämnar över användardata till polisen i USA för att hjälpa dem att lagföra de som vill göra abort. Det är inte längre säkert att diskutera frågor om reproduktiva rättigheter med nära och kära i flera sociala medier. Inte heller är det säkert att googla på vart närmaste abortklinik ligger. Många appar loggar platsdata och kan begäras ut för att bygga fall mot någon som misstänkts ha besökt en abortklinik.

Aborträtten sågs som självklar i USA. Men det förändrades snabbt.

Vilka integritetskränkande och demokratiföraktande förslag kommer få majoritet i EU om tio år om högerauktoritära vindar fortsätter blåsa här?

Tro inte för en sekund att Chat Control bara kommer begränsas till att skanna efter barnövergreppsmaterial. Ändamålsglidningen kommer med all säkerhet ske. Och då är det progressiva rörelser, hbtqi-personer, kvinnor och minoriteter som kommer drabbas hårdast.

Därför säger Kamratdataföreningen Konstellationen: Stoppa chat control!

Tack för mig!

Bilder

Här är lite blandade bilder. Bildcred är Zee-Vieria, Samuel Skånberg eller Kamratdataföreningen Konstellationen. Licens är CC-BY-4.0.

Fler bilder finns på chatcontrol.se/foto

Bild: Jon Karlung, VD för Bahnhof
Bild: Jon Karlung, VD för Bahnhof. Fotograf: Zee Vieria

Jons tal kan läsas här här.

Bild: Peter Hellman, advokat, Integritetsbyrån
Bild: Peter Hellman, advokat, Integritetsbyrån. Fotograf: Zee Vieria

Bild: Ann-Therese Enarsson, VD, Tankesmedjan Futurion
Bild: Ann-Therese Enarsson, VD, Tankesmedjan Futurion. Fotograf: Zee Vieria

Bild: Andrea Andersson-Tay, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Bild: Andrea Andersson-Tay, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Fotograf: Zee Vieria

Andreas tal kan läsas här.

Bild: Anton Holmlund, vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet
Bild: Anton Holmlund, vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet. Fotograf: Zee Vieria

Bild: Fabian Lidbaum, språkrör, Grön Ungdom Stockholm
Bild: Fabian Lidbaum, språkrör, Grön Ungdom Stockholm. Fotograf: Samuel Skånberg

Bild: Katarina Stensson, partiledare, Piratpartiet
Bild: Katarina Stensson, partiledare, Piratpartiet. Fotograf: Zee Vieria

Katarinas tal kan läsas här.

Bild: Mikael Blomstrand, styrelseledamot, Centerstudenter
Bild: Mikael Blomstrand, styrelseledamot, Centerstudenter. Fotograf: Zee Vieria

Bild: Mattias Axell, ordförande, DFRI (arrangör)
Bild: Mattias Axell, ordförande, DFRI (arrangör). Fotograf: Zee-Vieria

Mattias tal finns att läsas här.

Bild: Samuel Skånberg, Kamratdataföreningen Konstellationen (arrangör)
Bild: Samuel Skånberg, Kamratdataföreningen Konstellationen (arrangör). Fotograf: Zee Vieria

Bild: Henrik Alexandersson, 5 juli-stiftelsen (arrangör, konferencier)
Bild: Henrik Alexandersson, 5 juli-stiftelsen (arrangör, konferencier). Fotograf: Samuel Skånberg

Henriks tal finns att läsa här.

Bild: Demo
Bild: Demo. Fotograf: Zee Vieria

Bild: Plakat
Bild: Plakat. Fotograf: Zee Vieria

Bild: Plakat och banderoll
Bild: Plakat och banderoll. Fotograf: Zee Vieria

Bild: Banderoll. Zee Vieria, Judith Kahrer och Samuel Skånberg från Kamratdataföreningen Konstellationen, Peter Hellman från Integritetsbyrån och Mattias Axell från DFRI
Bild: Banderoll. Zee Vieria, Judith Kahrer och Samuel Skånberg från Kamratdataföreningen Konstellationen, Peter Hellman från Integritetsbyrån och Mattias Axell från DFRI. Bild: Kamratdataföreningen Konstellationen