Pressmeddelande - Bred demonstration mot Chat Control

(Alla bilder: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0)

Under tisdagskvällen höll ett stort antal organisationer från höger till vänster en gemensam demonstration på Mynttorget utanför Riksdagen och uppmanade riksdagsledamöterna i EU-nämnden att stoppa EU-förslaget som är känt som Chat Control. Förslaget har mött stort motstånd i många länder och kritikerna varnar för att det innebär massövervakning. Den svenska EU-nämnden ska rösta om förslaget på fredag 22:e september.

På demonstrationen deltog omkring 60 personer; och bland annat talarna var riksdagsledamot Ilona Szatmári Waldau (V), och förbundsordförandena Erik Berg (LUF) och Caroline von Seth (CUF).

- Förslaget om ChatContol innebär att alla människor blir övervakade överallt på nätet utan att ens vara misstänkta. Det innebär att säker kryptering blir förbjuden, och utsätter därigenom människor för fara genom att känslig information kommer att läcka, säger Samuel Skånberg från Kamratdataföreningen Konstellationen som tagit initiativ till demonstrationen.

- Det är viktigt att arbetet med att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn kan bedrivas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt men förslaget säkerställer inte rättssäkerheten och skyddet av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, säger Ilona Szatmári Waldau (V).

- ChatControl underminerar grunden för vårt demokratiska samhälle. När människor inte kan kommunicera privat förlorar journalister, människorätts­aktivister, läkare, psykologer och jurister möjligheten att skydda sina källor och klienter. Särskilt utsatta personer kan inte skydda sig från vålds­utövare eller söka hjälp. Vissel­blåsare kan inte synliggöra missförhållanden och korruption, säger Katarina Stensson, ordförande för Piratpartiet.

Kamratdataföreningen Konstellationen grundades våren 2023 och är en vänsterinriktad organisation för IT-aktivister. De ser rätten till privat kommunikation som grundläggande för ett demokratiskt samhälle.

Kontaktuppgifter

Samuel Skånberg, ordförande för Kamratdataföreningen Konstellationen

samuel@bitar.se, 0738 38 57 53

Fullständig talarlista

  • Ilona Szatmári Waldau, ledamot i EU-nämnden för Vänsterpartiet
  • Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet
  • Caroline von Seth, förbundsordförande för CUF
  • Erik Berg, förbundsordförande för LUF
  • Duri Korsman, ordförande för Ung Vänster Storstockholm
  • Mattias Irving, styrelseledamot för föreningen Hjärta
  • Peter Hellman, advokat, tankesmedjan Integritetsbyrån
  • Samuel Skånberg, ordförande för Kamratdataföreningen Konstellationen

Mer information

Länk till vårt pressmeddelande inför demonstrationen, innehåller en stor uppsättning faktalänkar.

Bilder

Bild: Banderoll
Bild: Banderoll. Foto: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0

Bild: Demo
Bild: Demo. Foto: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0

Bild: Talare
Bild: Talare. Från vänster: Katarina Stensson, Duri Korsman, Samuel Skånberg, Ilona Szatmári Waldau, Erik Berg, Mattias Irving, Caroline von Seth. Foto: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0

Bild: Demo
Bild: Demo. Foto: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0

Bild: Demo
Bild: Banderoll med Katarina Stensson och Peter Hellman. Foto: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0

Bild: Demo
Bild: Caroline von Seth, CUF. Foto: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0

Bild: Demo
Bild: Duri Korsman, Ung Vänster Storstockholm. Foto: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0

Bild: Demo
Bild: Erik Berg, LUF. Foto: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0

Bild: Demo
Bild: Ilona Szatmári Waldau, Vänsterpartiet. Foto: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0

Bild: Demo
Bild: Katarina Stensson, Piratpartiet. Foto: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0

Bild: Demo
Bild: Mattias Irving, föreningen Hjärta. Foto: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0

Bild: Demo
Bild: Peter Hellman, Integritetsbyrån. Foto: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0

Bild: Demo
Bild: Samuel Skånberg, Kamratdataföreningen Konstellationen. Foto: Zee Vieira. Licens: CC-BY-4.0