Pressmeddelande - Chat Control skulle innebära självcensur och otrygghet

I maj 2022 lade EU-kommissionär Ylva Johansson fram förslaget som i folkmun kallas Chat Control 2.0. Förslaget är tänkt att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Målsättningen är lovvärd, men förslaget är framtaget på felaktiga antaganden kring hur meddelandetjänster fungerar rent tekniskt och öppnar dörren för ett massövervakningssystem som innebär stora risker och enkelt kan missbrukas i framtiden.

Kamratdataföreningen Konstellationen anordnar därför en demonstration mot Chat Control tisdag 19 september kl 18:00 vid Mynttorget. Det är den andra demonstrationen mot Chat Control som föreningen är och med och arrangerar. Event för demonstrationen finns här och här.

- Chat Control skulle innebära införandet av ett massövervakningssystem som vi bara sett i totalitära stater. Majoriteten av den digitala kommunikationen som sker mellan internetanvändare i EU kommer att övervakas och skannas helt utan brottsmisstanke. Säkra totalaträckskrypterade tjänster (som Signal och WhatsApp) kan tvingas att installera bakdörrar för att skanna sina användares trafik, något som kommer vara förkrossande för trygghet och integritet på internet, säger Samuel Skånberg, ordförande för Kamratdataföreningen Konstellationen och arrangör av demonstrationen.

Förslaget underminerar all möjlighet till säker kommunikation. Detta ökar risken för självcensur och att politiska meningsmotståndare, journalister och människorättsaktivister tystas.

Minsterrådets legal service, EU-parlamentets konsekvensutredning (här, här och här), EU:s dataskyddsmyndighet, Advokatsamfundet, Centrum för Rättvisa, Integritetsskyddsmyndigheten, Internetstiftelsen och Journalistförbundet varnar för förslagets konsekvenser.

Den ansvariga EU-kommissionären Ylva Johansson har argumenterat för förslaget med felaktiga argument och förståelse om hur kryptering fungerar. Hon har vid flertal tillfällen tagit upp möjligheten att “sniffa” på krypterade kommunikation, något som avfärdas som tekniskt omöjligt av IT-säkerhetsspecialisten Karl Emil Nikka.

FN:s människorättskommissionär har i en rapport om spionprogramvara och övervakning lyft upp kryptering som en viktig möjliggörare för integritet och mänskliga rättigheter i det digitala rummet. Rapporten uppmanar stater att undvika steg för att försvaga kryptering, inklusive att kräva installerade bakdörrar för att kunna utföra så kallad klientsideskanning.

En undersökning som gjordes i 13 EU-länder på unga personer (13-17 år) visar att 80% av unga personer inte skulle vara bekväma att engagera sig politiskt eller utforska sin sexualitet om myndigheter hade möjligheten att övervaka deras digitala kommunikation.

- Rätten till privatliv och integritet är fastslagen i de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen och Barnkonventionen. Chat Control skulle innebära ett klart övergrepp på de rättigheterna. Människor skulle börja självcensurera mer och känna sig otrygga på internet, säger Samuel Skånberg.

Kontaktuppgifter

samuel@bitar.se, 0738 38 57 53