Konstellationen intervjuas om Chat Control

Konstellationens ordförande Samuel Skånberg intervjuas av Per Sicking från Verbal Media om massövervakningsförslaget Chat Control. Varför bör “vanligt folk” oroa sig för det här? Kommer övervakningen lyckas med att stoppa spridningen av barnpornografi och varför säger högerpartier olika saker i Sverige och i EU?

Det nystartade Verbal Media (en youtube-kanal som drivs av Per Sicking från Verbal Förlag) gjorde en 22 minuter lång intervju med Samuel Skånberg om Chat Control.

Några av de saker som togs upp:

 • Vad är Chat Control för något?
 • Om man har rent mjöl i påsen, behöver man då oroa sig?
 • Varför agerar svenska politiska partier olika i riksdagen och i EU?
 • Varför har det inte blivit debatt i Sverige om detta förslaget?

👇

Videon kan ses på Verbal Medias youtube-kanal.

👆

Fler resurser

På sistone har det skrivits och gjorts mycket bra material om Chat Control. Här är några tips:

Hur ställer sig svenska partier till Chat Control? Då kan du läsa dessa:

Varför talar Moderaterna och Liberalerna med kluvna tungor?

Både Moderaterna och Liberalerna har i EU-parlamentet tagit ställning mot Chat Control och kritiserar förslaget. Men i regeringsställning driver de igenom att Sverige som land ska vara positiva till Chat Control. Det går inte att äta kakan och ha den kvar.

I SVT:s valkompass inför EU-valet får partierna ta ställning till förslaget: “All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte”.

Liberalerna svarar att det är ett “mycket dåligt förslag” och kommenterar:

Rätten till integritet ska vara stark - gentemot både staten och privata företag. Samtidigt måste integriteten ibland vägas mot andra viktiga intressen, som arbetet mot terrorism eller att bekämpa grova brott mot barn. Integritetsfrågorna måste alltid analyseras noggrant när lagförslag tas fram som kan påverka exempelvis kommunikation i krypterade chattar.

Moderaterna svarar att det är ett “ganska dåligt förslag” och kommenterar:

De brottsbekämpande myndigheterna ska med kraft kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Samtidigt ska vår lagstiftning alltid leva upp till högt ställda krav på rättssäkerhet och skydd för enskildas integritet och privatliv. Hederliga människor ska ha möjlighet att ha privata konversationer online och kommunicera via krypterade tjänster.

Så frågan kvarstår: varför driver Moderaterna och Liberalerna på för massövervakningsförslaget Chat Control när de säger att de tycker sådan generell och integritetskränkande massövervakning är dålig?

Rekommendationer av EFF och EDRi

Electronic Frontier Foundation (EFF) kommenterar de senaste händelserna (vår översättning):

Allmänhetens stöd för statliga filskanningssystem som bryter kryptering är litet. Det finns inte heller stöd i EU-lag. Personer som behöver säker kommunikation allra mest - advokater, journalister, mänskliga rättighets-arbetare, politiska dissidenter och förtryckta minoriteter - är de som kommer bli mest påverkade av sådana inkräktande system. En annan grupp som skulle drabbas vore de som EU-förslaget hävdar sig hjälpa - utnyttjade barn, som behöver kommunicera säkert med betrodda vuxna för att söka hjälp.

Rätten att ha en privat konversation, online eller offline, är en grundläggande mänsklig rättighet. När övervakning används som en utredningsteknik måste den vara riktad och omgedd med stark rättslig tillsyn. I det kommande EU-rådets ordförandeskap, som kommer att ledas av Ungern, borde ledare släppa detta bristfälliga meddelandeskannande förslaget och fokusera på strategier för brottsbekämpning som respekterar människors integritet och säkerhet.

EFF har tillsammans med European Digital Rights (EDRi) och flera andra organisationer gjort ett uttalande om framtiden för förslaget. I uttalandet skickar de med en rad rekommendationer (vår översättning):

 1. Ministerrådet och EU-parlamentet borde kräva att EU-kommissionen drar tillbaka utkastet/förslaget och istället:
  i. Arbetar tillsammans med barnrättsgrupper, barnskyddsförespråkare, digitala mänskliga rättighetsgrupper, cybersäkerhetsexperter och andra teknologer för att utveckla nya tekniska och icke-tekniska lösningar som är lagliga, riktade och tekniskt gångbara där följande saker är nödvändiga:
  ii. Fokusera på implementationen av Digital Services Act (DSA) för att säkerställa att olagligt innehåll hanteras snabbt och proportionerligt;
 2. EU-medlemsländerna borde investera i kapacitet och resurser för nationella barnskydds-hotlines, inklusive att sprida medvetenhet om existensen av dessa hotlines och öka deras kapacitet för att stödja offer och överlevare;
 3. EU-medlemsländerna borde primärt eftersträva förebyggande arbete, inklusive att investera i förebyggande program för potentiella förbrytare eller återfallsförbrytare, omvandla polis och rättsliga system för att säkerställa att de är barnvänliga, kräva kontroller av belastningsregister för personer som arbetar med barn, ökad utbildning och andra samhällsåtgärder som kommer att vara mer effektivar för att stoppa övergrepp innan det händer.