Granskning av hur riksdagspartierna ställer sig till Chat Control

I maj 2022 lade EU-kommissionär Ylva Johansson fram förslaget som i folkmun kallas Chat Control 2.0. Förslaget är tänkt att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Målsättningen är lovvärd, men förslaget är framtaget på felaktiga antaganden kring hur meddelande­tjänster fungerar rent tekniskt.

Den partipolitiskt oberoende webbplatsen ChatControl.se har granskat partiernas syn på Chat Control. All information i det här inlägget är taget från den webbplatsen.

Vi i Kamratdataföreningen Konstellationen har kort sammanfattat riksdagspartiernas syn här.

Bild: Riksdagspartiernas syn på Chat Control)

Vänsterpartiet

✅ I Sverige: tagit ställning mot Chat Control
✅ I EU: tagit ställning mot Chat Control
✅ Inför EU-valet: tagit ställning mot Chat Control

Miljöpartiet

✅ I Sverige: tagit ställning mot Chat Control
✅ I EU: tagit ställning mot Chat Control
✅ Inför EU-valet: tagit ställning mot Chat Control

Centerpartiet

✅ I Sverige: tagit ställning mot Chat Control
✅ I EU: tagit ställning mot Chat Control
✅ Inför EU-valet: tagit ställning mot Chat Control

Liberalerna

🤔 I Sverige: oklar ståndpunkt
✅ I EU: tagit ställning mot Chat Control
🤔 Inför EU-valet: tagit ställning mot Chat Control men ger vacklande svar i SVT:s valkompass inför Europaparlamentsvalet

Moderaterna

❌ I Sverige: tagit ställning för Chat Control
✅ I EU: tagit ställning mot Chat Control
✅ Inför EU-valet: tagit ställning mot Chat Control

Sverigedemokraterna

🤔 I Sverige: oklar ståndpunkt
✅ I EU: tagit ställning mot Chat Control
✅ Inför EU-valet: tagit ställning mot Chat Control

Kristdemokraterna

❌ I Sverige: tagit ställning för Chat Control
🤔 I EU: oklar ståndpunkt
❌ Inför EU-valet: tagit ställning för Chat Control

Socialdemokraterna

❌ I Sverige: tagit ställning för Chat Control
❌ I EU: tagit ställning för Chat Control
❌ Inför EU-valet: tagit ställning för Chat Control

ChatControl.se

Läs mer detajerad information om de olika partiernas syn på chatcontrol.se. Även en del av de partier som idag inte är representerade i riksdagen eller i EU-parlamentet finns redovisade.

ChatControl.se drivs av Karl Emil Nikka (Nikka Systems) och Mattias Axell (Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter).

Bakgrund

Chat Control är ett massövervakningsförslag från EU som har fått nytt liv. Under förra året anordnade vi i Konstellationen två demonstrationer och skrev en debattartikel mot Chat Control.

Chat Control är tänkt att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Målsättningen är lovvärd, men förslaget är framtaget på felaktiga antaganden kring hur meddelandetjänster fungerar rent tekniskt och öppnar dörren för ett massövervakningssystem som innebär stora risker och enkelt kan missbrukas i framtiden.

Förslaget har möts av massiv kritik från forskare, mänskliga rättighetsaktivister, journalister och ledarsidor. Ministerrådets egna legal service, EU-parlamentets konsekvensutredning och EU:s dataskyddsmyndighet har kritiserat förslaget. I Sverige har Advokatsamfundet, Centrum för Rättvisa, Integritetsskyddsmyndigheten, Internetstiftelsen och Journalistförbundet varnat för förslagets konsekvenser.

I oktober förra året så slöt alla partigrupper i EU-parlamentet upp bakom ett gemensamt förslag från EU-parlamentet som sade nej till massövervakningsdelarna i Chat Control.

Men det var tyvärr inte tillräckligt för att få stopp på övervakningsivrarna.

Nu har det belgiska ordförandeskapet i EU tagit fram ett nytt kompromissförslag för att få EU-länderna att enas om massövervakningsförslaget Chat Control. Grundproblematiken kvarstår: masskanning av privata meddelande mellan oskyldiga EU-invånare skulle bedrivas utan brottsmisstanke och säkra och krypterade tjänster skulle tvingas lägga in bakdörrar för att kunna följa lagen.