Intresset för alternativ till stora plattformar är stort

Kamratdataföreningen Konstellationen värnar för ett fritt internet, där användare kan vara sig själv och inte kund eller produkt. Idag är många företag, organisationer och personer beroende av plattformar som enskilda stora, amerikanska företag erbjuder och underhåller. Plattformarna dikterar villkoren och styr hur information sprids, alltså vem som kan se vad.

Att det finns intresse för alternativ till stora plattformar visade antalet deltagare och engagemang i träffen Bortom Big Tech sociala medier. Vi var 30tal besökare som diskuterade frågor om nutidens och framtidens internet och sociala medier, om vad vi saknar idag och om vad vi vill ska finnas.

Internets decentraliserade grund

När man pratar om nutiden och framtiden då kommer man oundvikligt att prata om dåtiden också, om hur det var förr. Internetet startade som ett verktyg i forskningsvärlden för att dela främst resurser. Datatrafiken var paketbaserad vilket resulterade i TCP/IP vilket omfattar centrala protokoll för även dagens infrastrukturen. SMTP (simple mail transfer protokoll) tex bygger på TCP och tillåter att skicka elektronisk post på ett standardiserat sätt.

Ris och gryta
Bild: Det bjöds även på ris och gryta.

Mejl eller dess underliggande protokoll må vara gammalt men enligt Robert Zachari från Skiftet är det ett ack så kraftfullt verktyg. Organisationer, i synnerhet vänster organisationer, borde ha en mejlstrategi. Det är dags att organisationer ta kontroll över sina tillgångar och mejl är ett enkelt sätt. 97% av internetanvändare i Sverige använder mejl, 70% gör det dagligen enligt en undersökning av internetstiftelsen. Det betyder att i princip alla kan ta emot mejl. Det fina är att en avsändare, det vill säga en organisation, kan själv bestämma vilka man vill nå med ett mejl. Den är då inte beroende av plattformars algoritmer som villkorligt kan prioritera enskilda personers poster och filtrera bort andras.

Robin Zachari snackar om e-post
Bild: Robin Zachari snackar om e-post

Visserligen kan mejl hamnar i spamfilter men varför vissa mejl fastnar och andra inte är ingen som riktigt vet. Att man inte kan nå alla varje gång är helt enkelt ett faktum som man bara måste acceptera. Inte desto mindre kan ett bra utformat mejl vid rätt tillfälle nå och engagera många fler än ett inlägg på en valfri social media plattform.

Ett mejl kan ge intryck av en personlig kommunikation. Därför, så tycker Robert Zachari, är mejl ett underbart verktyg för fundraising. Med tanke på att staten kan ställa in bidrag är det dags att organisationer tänka över hur de klarar sig själva, tex genom en mejlstrategi och fundraising.

En stor fördel av mejl är att systemet är decentraliserad. Det finns många olika mejlservrar som skickar meddelanden sinsemellan. Man är inte knuten till en aktör.

Centraliserade sociala medier vs. decentraliserade sociala medier

Även Mastodon är decentraliserat. Mastodon är en mikroblogging tjänst som bygger på ett öppet protokoll precis som mejl. Protokollet som Mastodon använder heter ActivityPub som blev standard 2018. Protokollet beskrivs som ett “decentraliserat protokoll för sociala nätverk”. Det är alltså inte begränsat till Mastodon och många andra tjänster så som Peertube, Pixelfed eller Lemmy använder samma protokoll. Man brukar sammanfatta de här nya decentraliserade, digitala sociala tjänsterna som “Fediverse”.

Det finns vissa problem med när många personer samlas på en enda plattform som tillhandahålls av en enda aktör (centraliserad). Det ger denna aktören mycket makt. En social plattform är just där för att användare ska vara sociala, interagera med varandra. Det betyder vi kommunicerar mycket och gör då mycket information tillgänglig för aktören. Datat kan då användas för att skapa riktad reklam och aktören kan då oversämma oss med annonser. Aktören kan också övervaka användare och dela information (tex sökbegrepp) med myndigheter vilket kan resultera i rättsliga åtgärder och åtal eller användas i rättsprocess.

Samtal utomhus
Bild: Samtal utomhus om vilka saker man saknar utanför Big Techs sociala medier.

Fördelen med att bygga en decentraliserad infrastruktur på öppna standarder är att det finns plats för många olika aktörer så som Kamratdataföreningen Konstellationen. Konstellationen är tex en icke vinstdrivande organisation. Den har inga intressen i att sälja annonser och tjäna pengar på någons data.

Konstellationens Mastodon-instans Spejset

Tack vare standarder, öppen mjukvara och decentraliseringen så kan föreningen tillhandahålla en egen Mastodon-instans på social.spejset.org. En Mastodon-instans är en server där folk kan skaffa konto, skriva eller dela inlägg. Kommunikationen är dock inte begränsad till en instans utan användare kan interagera med andra instanser också. Precis som man kan skicka mejl från en adress till en annan från en annan mejloperator. Kolla den här sidan för att komma igång med Mastodon.

Spejsets logga
Bild: Spejsets logga

Det fina med en egen instans är att man då kan definiera sina egna regler. I fallet av Spejset så är det Kamratdataföreningen Konstellationen som bestämmer reglerna och genom en demokratisk styrning av föreningen kan medlemmarna påverka utformningen av dem. Det betyder alltså, att användare kan - om de så vill - gå med i föreningen och bestämmer villkoren för servern. Det är inget som tvingas på en utan reglerna följer en demokratisk process. Och är det så att man av någon anledning vill lämna en instans, ja då finns det stöd för att flytta till en annan. Så fint kan det vara när man vågar lämna nätjättarna.

På Spejset finns det tex inte något krav på att ange sitt eget namn, man får vara anonymt om man så vill. Lite som förr i tiden när man använde ett nicknamn i IRC. Något, som vissa saknar i dagens sociala medier. Fast, det uppskattas om nya användare på Spejset introducerar sig i ett första inlägg för att det är roligt att lära känna nya människor och så får man några välkomnande meddelanden tillbaka. Det är faktiskt något som inte är givet i Big Tech och Sociala Medier men bortom dem är man välkommen!

/Judith Kahrer, styrelseledamot i Kamratdataföreningen Konstellationen