Medlemsinventeringen är klar

I mars skickade vi ut en enkät till alla medlemmar för att se vad medlemmarna vill att Kamratdataföreningen Konstellationen ska pyssla med. Och för att se vilka arbetsgrupper man var mest sugen på samt vilka erfarenheter man har med sig. 24 medlemmar svarade på enkäten.

Kunskap och färdigheter

Vi hade en fråga som var:

Vilka kunskaper och färdigheter har du som du tror kan vara till gagn för föreningen?

Resultatet blev:

Erfarenhet Antal
Aktiv i andra progressiva rörelser och organisationer (t.ex. sitter i styrelsen, aktivist, osv) 16
Webbutveckling och programmering 12
Har bloggat 11
Har kunskap om medlemsdemokrati och röstning 10
Sysadmin och drift 9
Kan hålla föreläsningar 9
Har skrivit debattartiklar och insändare 9
Har organiserat olika slags event (föreläsningar, demonstrationer, studiecirklar, osv) 9
Är admin/moderator på olika forum (t.ex. mastodon, facebook, discord) 8
Grafisk design 4
Kan ekonomi och bokföring 3

Graf

Drift av tjänster

Vi hade en fråga som var:

Vilka saker tycker du vore bra om föreningen kan drifta som du tror kan vara nytta för dig själv eller för andra progressiva personer och rörelser?

Resultatet blev:

Tjänst Antal
Drifta mastodoninstansen Spejset (social.spejset.org) 17
Drifta en plattform (t.ex. Mobilizon) med syfte att hitta en ersättning för facebook-event 14
Drifta verktyg för röstning och medlemsinflytande (t.ex. Framavox, Helios voting) 12
Drifta en Matrix-server 11
Drifta en plattform för nyhetsbrev (som alternativ till t.ex. Mailchimp) 9
Drifta en bloggplattform där föreningar och privatpersoner enkelt kan starta en blogg (t.ex. WriteFreely, Wordpress) 8
Drifta en plattform för videomöten (t.ex. Jitsi) 7
Drifta ett alternativ till Google Drive, t.ex. Nextcloud 6
Drifta en poddplattform 6
Drifta ett alternativ till Facebook (t.ex. Frendica eller Diaspora) 4
Drifta ett alternativ till Instagram (t.ex. Pixelfed) 3
Drifta en XMPP-server 2

Graf

Folkbildning och opinionsbildning

Vi hade en fråga som var:

Vilka saker tycker du det vore bra om föreningen gör för att sprida information kring?

Resultatet blev:

Aktivitetet Antal
Opinionsbilda om vikten av öppna och fria verktyg och rätt till integritet 18
Blogga och skriv guider till hur man kommunicerar privat och krypterat 17
Blogga och skriv guider om alternativa sociala medier och kommunikationsverktyg (t.ex. Mastodon och annat ActivityPub, Scuttlebut, Nostr) 16
Blogga och skriv guider om hur man “är säker online”, t.ex. om 2FA, lösenordshantering och viktigaste lågt hängade frukter 16
Anordna workshops och/eller föreläsningar om fria och öppna verktyg 16
Blogga och skriva guider om alternativ till vanliga proprietära verktyg som Google Drive, Facebook, Twitter, Doodle, osv 13
Anordna studiecirklar kring t.ex. en bok eller om hur man de-googlifierar sitt live 13
Anordna medlemsmöten för kunskapsspridning och sociala möten 7

Graf

Arbetsgrupper

Vi hade en fråga som var:

Vilka arbetsgrupper skulle du vilja vara med i?

Resultatet blev:

Grupp Antal
Folkbildningsgruppen (bloggar och/eller föreläser om hur fria och öppna verktyg fungerar) 8
Utvecklargruppen (utvecklar webbappar och hemsidor som behövs) 7
Agitationsgruppen (skriver debattartiklar och/eller bloggar om t.ex. varför fria och öppna verktyg är viktiga) 4
Admingruppen (driftar och administrerar servrar) 4
Mastodongruppen (tar fram förslag på regler och hjälper till som moderator på Spejset) 1

Graf

Enkel analys

Man hade kunnat sammanfatta enkäten så här:

  • Medlemmarna i Konstellationen är aktiva i andra progressiva rörelser, många kan webbutveckling/programmering/sysadmin, har skrivit blogginlägg/debattartiklar/insändare och har erfarenhet av att organisera på olika sätt
  • De tjänster som medlemmarna helst ville skulle driftast var Mastodoninstanse, Facebookeventalternativ, röstningsverktyg och Matrix-server
  • Medlemmarna vill gärna se att föreningen opinsionbildar om vikten av fria och öppna verktyg
  • Medlemmarna vill se blogginlägg/guider kring alternativa sociala medier, hur man kommunicerar privat/krypterat och hur man är säker online
  • Medlemmarna ser gärna att föreningen anordnar workshops och/eller föreläsningar om fria och öppna verktyg
  • De arbetsgrupper som flest medlemmar vill vara med i är folkbildningsgruppen och utvecklargruppen

Styrelsen har tagit med sig inputen och har skapat arbetsgrupper med tillhörande Matrixrum. Om man är sugen på att engagera sig i en arbetsgrupp så säg till i Konstellationens Matrixrum.