Demon­stration mot mass­övervaknings­förslaget Chat Control 2.0

Den 20 maj kl 15:00 vid Myntorget i Stockholm anordnar Kamratdataföreningen Konstellationen, 5 juli-stiftelsen och Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (DFRI) en demonstration mot massövervakningsförslaget Chat Control 2.0.

Kamratdataföreningen Konstellationen har tidigare uttalat sig mot Chat Control 2.0. I en debattartikel på internationella kvinndagen 8 mars då föreningen varnade för hur massövervakning slår mot kvinnor och utsatta grupper och hur Chat Control 2.0 är det stora hotet i EU.

- Massövervakningsförslaget som Ylva Johansson har tagit fram syftar till att bekämpa spridande av barn­övergrepps­material. Det kan vara ett behjärtansvärt syfte men det kommer inte fungera. Så som Chat Control 2.0 i nuläget ser ut så kommer det innebära tvingande skanning av privat kommunikation. Förslaget medför därför istället ett stort hot källskydd inom journalistiken, strider mot mänskliga rättigheter och skapar infrastrukturen för en massövervakningsapparat som enkelt kan missbrukas, säger Samuel Skånberg, ordförande för Kamratdataföreningen Konstellationen.

- Vi vet att i länder med auktoritära regimer så är det socialister, fackligt aktiva, feminister, miljöaktivister, anarkister, hbtqi-personer och andra utsatta grupper som drabbas av repressiva åtgärder. I Ryssland har regimen kombinerat sin övervakning med ansiktsigenkänning för att jaga aktivister som protesterar mot Rysslands anfallskrig av Ukraina. Vi vill inte införa en liknande massövervakningsapparat i EU som redan idag skulle innebära stora problem men som även lätt kan missbrukas med fler högerauktoritära regeringar imorgon. Därför hoppas vi att de som värnar tryggheten för utsatta grupper och för progressiva rörelsen kommer att demonstrera med oss den 20 maj, säger Samuel Skånberg.

Mer info om demonstrationen 20 maj finns på ChatControl.se.

Affisch/flyer finns för nedladdning här som färg och här som svartvit.