Rundabordssamtal om Fediversum

Vem som helst kan starta och driva en Mastodoninstans eller en version av något annat ActivityPub-verktyg. Men vem kan göra det egentligen när allt kommer till kritan. Det krävs pengar, tid, tekniska kunskaper och även om verktygen är öppna är de inte nödvändigtvis tillgängliga. Idag drivs mastodoninstanser av volontärer eller utvecklare som vill för att de kan. Men med fler användare ökar också kostnaderna och vad gör administratörer som inte har råd att driva en plattform. Ett sätt är att vända sig till användarna i en crowdfunding kampanj. Detta var bakgrunden till det rundabordssamtal som Chris Trottier (@atomicpoet@mastodon.social) bjöd in till imorse (6 april 2023). Några exempel på deltagare var administratörer för bland andra:

Ett inspirerande exempel är den progressiva tidningen Texas Observer som var tidigt ute i Fediversum. Tidningen hade varslat flera anställda och dra ner på verksamheten på bland annat Mastodon. De vände sig då till crowdfunding och fick snabbt in pengar från sina läsare för att kunna fortsätta verksamheten. Press-stöd är en mer stabil och demokratisk lösning för att finansiera undersökande journalistik, men när den fascistkontrollerade Tidölagsregeringen naggar detta i kanten kan crowdfunding och federerad kommunikation bli viktiga verktyg för journalistik.

Crowdfunding har också visat sig vara ett bra sätt att finansiera utveckling av programvara. Flera av deltagarna i rundabordsamtalet berättade om hur crowdfunding och att våga fråga om crowdfunding hade hjälpt dem att hålla instanser igång. Crowdfunding har visat sig vara en tillförlitlig finansieringskälla. I en insamlingskampanj kan vi potentiellt påverka mer än som användare eller medlemmar. 1 användare är inte mycket, 10 användare är inte heller mycket. Men 1000 kr, eller 10000 kr är definitivt en start, och de flesta kan avvara några slantar för ett mål de delar. Det skapar också en möjlighet att bidra efter förmåga.

Att starta en förening är en typ av crowdfunding, men skiljer sig ganska mycket från att som ensam administratör driva en mastodoninstans. Olika typer av crowdfundingkampanjer kan också vara ett bra verktyg för en förening. Jag skulle kunna tänka mig att Kamratdataföreningen Konstellationen driver insamlingskampanjer för att bidra till utvecklingen av Mastodon eller andra verktyg eller för Konstellationens verksamhet.

Jag upplevde inte att intresset för föreningsdriven social media från de deltagande administratörerna var så stort. Det kan bero på att det saknas bra, parallella institutioner till den föreningstradition vi verkar i och jag kunde säkert ha förklarat bättre. Samtidigt tänker jag att vi har olika mål och visioner för Fediversum där Mastodon och Spejset är en del. Det fick mig att tänka att Konstellationen borde ta initiativ till liknande rundabordssamtal med admins och grupper för andra instanser inom Fediversum som helt eller delvis delar Konstellationens målsättningar, och som inte är vinstdrivna. Det finns försök till kommersialisering av Fediversum – då är det viktigt att det finns demokratiska och sociala nätverk och initiativ för att åtminstonde bevara mångfalden.

Vi pratade också om vad sponsorer kan få tillbaka från en kampanj baserat på erfarenheter från deltagande administratörer.

 • I första hand bidrar folk i en crowdfundingkampanj för att bidra. Man vill stötta målet för insamlingen och det är till stor del belöning nog. Däremot vill folk i allmänhet veta vad de stöttar.
 • I andra hand vill sponsorn ha inflytande över kampanjens målsättning eller en relation till den som får stöd. Där tänker jag att föreningsmodellen har stora fördelar.
 • Något som verkar vara uppskattat är digitala statusmarkörer, badges, verifikations-ikoner och dylikt. Man skulle kunna tänka sig att det på Spejset kan finnas en markör för medlemsskap i Konstellationen eller kanske badges för att stötta olika kampanjer. Personligen är det inte något jag ser ett superstort behov av men skulle det behövas finansiering och ett införande av badges skulle underlätta så är det intressant att överväga.
 • Tillgång till information och samtal: Rundabordssamtal, seminarier och dylikt kan vara bra bonusar. I fortsättningen blir det nog viktigt att hålla igång bra medlemsaktiviteter.
 • Stickers – ”Everyone likes stickers”, klistermärken som en bonus verkar uppskattat men annars är inte t-shirt eller dylikt populära som fysiska bonusar.
 • Det är viktigt att gå dit folk är. Att uppfinna nya plattformar är svårare än att använda kanaler där det redan finns användare.

En påtaglig risk med crowdfunding är att förfrågningar upplevs som tjatiga. Frånvaron av boostad reklam på Mastodon är en av de stora fördelarna, men det betyder inte att annonser inte får förekomma. Några diskussioner som förekommer är om Mastodon ska användas för kommersiella syften så som att sälja konst, musik eller varor av olika slag. En annan diskussion är om det är positivt att kända människor byter till Mastodon då det förtar en del av litenheten. Crowdfundingkampanjer skulle riskera att bidra till en potentiellt ökad kommersialisering av Mastodon likt den vi sett på andra plattformar. Här väcks en del intressanta frågor för Konstellationen som en socialistisk förening:

 • Crowdfundingmodellen konkurrerar ibland med en modell för allmän välfärd på ett obehagligt sätt. Du känner säkert igen fall av insamlingskampanjer för vård som borde finansieras gemensamt och universellt.
 • Hur för vi ett bra samtal om försörjning, kommersialisering och kapitalism. Jag spar mina egna reflektioner till ett mer lämpligt forum.
 • Hur hanterar vi kostnader för drift och administration på ett demokratiskt och kommunistiskt sätt? Här syftar jag på kommunism i betydelsen av en allmän princip där vi tar del av varor och tjänster efter behov och bidrar efter förmåga.

Det finns en del utmaningar kvar för federerad social media. Hur hittar vi våra kontakter och hur tar vi med oss användare vid migration mellan plattformar? Fediversum borde kunna bli lösningen på hur vi behåller rätten till vår identitet, äger vår identitet och kan ta med oss våra sociala kontakter mellan instanser i Fediversum. Crowdfunding är ett viktigt verktyg för att nå dit och borde finnas med i Konstellationens verktygslåda.

Några saker som deltagarna hade på gång:

 • Space Host – Fullständig hosting för Mastodon
 • FediDB
 • Hellõ – Kooperativ som vill sälja användarhantering

Rundabordssamtalen planeras att hållas månadsvis och organiseras av Chris Trottier (@atomicpoet@mastodon.social)

/Jonathan Lange, styrelseledamot i Kamratdataföreningen Konstellationen